Wat is etiquette? Het gaat om een verzameling van ongeschreven regels met betrekking tot gedrag, om zo sociale interacties, zowel privé als professioneel, makkelijker te maken. Bewust zijn van de etiquetteregels en ze toepassen, zal je zelfzekerder maken om contacten te leggen en zo professioneel en privé te groeien. 

Voor heel wat mensen heeft het woord “etiquette” een ouderwetse bijklank gekregen, door verwijzingen naar de Victoriaanse tijd. De tijd waar mannen nog hoeden droegen en vrouwen witte handschoenen. Er is niets ouderwets aan, meer zelfs, in deze technologische globalisatie is het meer dan ooit nodig om etiquette als gids te hebben om zo de snelle communicatie, vaak niet face-to-face, op een goede manier te voeren.

Respect, vriendelijkheid en bedachtzaamheid zijn het hart van de moderne etiquette. 

Etiquette en goede manieren – wat is het verschil?

Heel simpel gesteld, verwijst etiquette naar de regels in een gegeven context. Manieren daarentegen zijn meer algemene richtlijnen, zoals bv. respect hebben voor ouderen en iemand niet onderbreken als hij spreekt. Goede manieren zijn een reflectie van wie je bent en zijn meestal universeel. Etiquette, daarentegen, kan van land tot land, van cultuur tot cultuur, anders zijn. 

Een goede manier om stil te zijn bij het verschil, is dat manieren een “mindset” zijn, terwijl etiquette eerder een stappenplan of richtlijnen aanbiedt in bepaalde situaties. Als je goede manieren en etiquette steeds in je achterhoofd houdt, en deze toepast, zal je steeds je beste beentje voorzetten in elke situatie. 

Waarom is etiquette belangrijk?

Het hele punt van etiquette, vandaag, is het om mensen niet in verwarring te brengen of te irriteren. Meer zelfs: het maakt ons leven heel wat makkelijker. Als je weet welke regels je moet volgen, voel je je meer op je gemak en kun je je focussen op wat echt belangrijk is: de mensen rondom jou. 

Mensen behandelen met respect en vriendelijkheid is essentieel als je wil meedraaien in de competitieve wereld van vandaag. Goede manieren worden al gauw een tweede natuur als ze van jongsaf worden aangeleerd. Toch zijn we nooit te oud om te leren en om goede manieren aan te leren. 

Is etiquette enkel relevant voor de upperclass?

George Orwell noemde Engeland wel een “het meest klasse-volgende land onder de zon”, maar etiquette heeft niets met klasse of bevolkingsgroepen te maken. Voor Goede Manieren maakt het niet uit van welke afkomst je bent, welk opleidingsniveau je hebt genoten of wat je levensstijl is. 

Goede manieren hebben ook niets met “posh” zijn te maken, ze zijn een levensstijl waarin we iedereen als gelijken en met de nodige respect behandelen, ongeacht hun afkomst, ras, leeftijd, achtergrond, … Bij The British School of Etiquette geloven we er dan ook sterk in, dat etiquette net de omgang makkelijker maakt, niet bemoeilijkt – omdat we iedereen met respect, als gelijken behandelen. 

Close